Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Η μαγεία μου είναι άγραφη


Moon marked and touched by sun   
my magic is unwritten
but when the sea turns back
it will leave my shape behind.   
I seek no favor
untouched by blood
unrelenting as the curse of love   
permanent as my errors
or my pride
I do not mix
love with pity
nor hate with scorn
and if you would know me
look into the entrails of Uranus   
where the restless oceans pound.

I do not dwell
within my birth nor my divinities   
who am ageless and half-grown   
and still seeking
my sisters
witches in Dahomey
wear me inside their coiled cloths   
as our mother did
mourning.


Audre Lorde  - A Woman Speaks


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου