Σάββατο, 2 Νοεμβρίου 2013

Από ένα μαργαριτάρι
William Adolphe Bouguereau  -The Birth of Venus 
"This singing art is sea foam.

The graceful movements come from a pearl
somewhere on the ocean floor.
Poems reach up like spindrift and the edge
of driftwood along the beach, wanting!
They derive
from a slow and powerful root
that we can’t see.
Stop the words now.
Open the window in the centre of your chest,
and let the spirits fly in and out."

Rumi


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου