Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου 2013

Mέχρι τη στιγμή που θα φθάσω


"For your sake, I hurry over land and water:
For your sake, I cross the desert and split the mountain in two,
And turn my face from all things,
Until the time I reach the place
Where I am alone with You."

~Al Hallaj~


Carlo Dolci  - Αλληγορία της Υπομονής (λεπτομέρεια) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου