Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Δημιουργία, συντήρηση και καταστροφή (κιρταν Guru Brahma)

Κίρταν : Guru Brahma
cd: Another you (Garuda Hellas)
Bίντεο : Το ΡόδιGuru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara
Guru Sakshat  Parambrahma Tasmai Shri Gurave Namaha
Jaya Guru, Jaya Guru
Jaya jaya, Jaya jaya,
Jaya Satyam, Jaya Satyam,
Satyam, Satyam
Jaya, Jaya
Guru ~ η αφαίρεση του σκότους (Gu-σκοτάδι, Ru – αφαίρεση). Το σκοτάδι είναι εκείνο που εμποδίζει το φως της επίγνωσης, είναι η άγνοια και ο Guru είναι η Αρχή της Φώτισης, η οποία βοηθά στην συνειδητοποίηση του αληθινού Εαυτού, του ιερού Εαυτού.  Είναι το εσωτερικό φως που μας καθοδηγεί. Το ίδιο επίθετο χρησιμοποιείται και για την ανθρώπινη μορφή αυτής της καθοδήγησης  (ο πνευματικός Διδάσκαλος).

Brahma  η δύναμη της δημιουργίας

Vishnu  η δύναμη της συντήρησης

devo Maheshwara  η δύναμη της καταστροφής ή μετασχηματισμού

Sakshat   αυτό που είναι ορατό

Parabrahma   αυτό που είναι πέρα από κάθε φαντασία (το υπερπέραν)

Tasmai   κάνω την προσφορά μου

Shri   στην άγια

Guru   αφαίρεση του σκότους

Namaha   υποκλίνομαι, χαιρετώ με σεβασμό

Jaya  - νίκη

Satya -  η Αλήθεια

Σε ελεύθερη απόδοση:
Η δημιουργία/γέννησή μας (Brahma)  είναι ο Guru,  η διάρκεια της ζωής μας (Vishnu) είναι ο Guru, οι δοκιμασίες, οι συμφορές, οι αρρώστιες, οι κίνδυνοι αλλά και ο θάνατος του σώματος (devo Maheshwara) είναι ο Guru
Υπάρχει ένας ορατός Guru, όμως υπάρχει και ένας που δεν μπορούμε να τον συλλάβουμε. Και σε αυτόν κάνουμε την προσφορά μας και υποκλινόμαστε. Χαιρετίζουμε τη νίκη του εσωτερικού φωτός που καθοδηγεί, που αφαιρεί το σκοτάδι, που φέρνει την επίγνωση. Χαιρετίζουμε τη νίκη της  Αλήθειας/ του Απόλυτου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου