Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Παύει να παρεμποδίζει


«Όταν δια της επαφής με τον ανώτερο εαυτό του συμμετάσχει στη γνώση του αντικειμενικού σκοπού και όταν με την αναρρίχηση στο όρος της όρασης αλλάξει η προοπτική του και διευρυνθεί ο ορίζοντάς του, φθάνει στην αντίληψη ότι ο νόμος δεν είναι παρά η πνευματική παρώθηση, το κίνητρο και η ζωϊκή εκδήλωση εκείνου του Οντος μέσα στο οποίο ζει και κινείται.
Μαθαίνει ότι αυτή η παρώθηση φανερώνει ένα νοήμονα σκοπό που κατευθύνεται σοφά και βασίζεται στην αγάπη. Τότε αρχίζει ο ίδιος να χειρίζεται το νόμο ή να διοχετεύει από μέσα του ορθά, αγαπητικά και με νοημοσύνη τόση από την πνευματική ζωική παρώθηση όση ο ιδιαίτερος οργανισμός του μπορεί να δεχθεί, να διαβιβάσει και να χρησιμοποιήσει. Παύει να παρεμποδίζει και αρχίζει να μεταφέρει. Φέρνει σε ένα τέλος τον κύκλο της κλειστής εγωκεντρικής ζωής και ανοίγει πλατιά τις θύρες στην πνευματική ενέργεια.»


Alice Bailey – Πραγματεία επι της λευκής μαγείας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου